Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes Casa Voltes

Casa Voltes

Aquesta nova casa reemplaça un habitatge de dues plantes i les restes d'un cos adossat, en un petit i estret carrer de l'històric poble costaner de Cadaqués. El solar té un front reculat al carrer i està envoltat per edificis veïns en els seus altres costats. AquestA reculada en planta dóna lloc a dues geometries diferents, les quals generen les bases per a l'organització volumètrica dels espais interiors. La nova construcció de dues plantes segueix l'alineació del carrer i de les parets mitgeres però a la cantonada sud-oest l'edifici s'allunya per crear un pati a nivell de planta primera. Una coberta a una sola aigua tanca el volum, i en anar acomodant-se a la canviant geometria de la façana es formen dos alers a diferent altura creant l'efecte de disminuir el volum total de la casa. L'edifici descansa sobre un plint d'obra que s'escalona en planta i alçat per donar lloc a una jardinera i una plataforma al punt natural d'entrada: en la unió de les dues geometries.
 
Pedra, teules àrabs i elements estructurals han estat recuperats de l'edifici existent per a ser usats en la nova construcció. Una paret autoportant de maçoneria de pedra forma la façana principal, juntament amb altres parets de tancament acabades amb un morter gruixut. Finestres de dimensions diverses estan situades de manera informal i en estar emmarcades amb recrescuts que les s'enquadren i que creen alineacions entre elles, doten a la composició d'un caràcter més fi. Les finestres estan situades a la cara interior de les parets i els brancals s'obren subratllant la sensació de pes i profunditat visual de la superfície. Canalons i baixants ceràmics, recrescuts, finestres i elements metàl·lics, estan tots pintats de blanc per donar un aspecte homogeni i distintiu mentre compleixen amb les estrictes normatives municipals del nucli històric de Cadaqués, regulant altura dels edificis, proporcions de les finestres, materials i colors. D'aquesta manera, el projecte es pot veure com un acte de restauració del nucli antic mitjançant amb el context i creant una renovada identitat tant a l'estret carrer com a l'ampli teló de fons de la badia.
 
En el seu interior la casa s'organitza en tres nivells d'uns seixanta m2 cadascun amb dos altells construïts en fusta en l'espai de sota coberta. Dues "sales-hall" formen el cor de la casa. El vestíbul d'entrada, un esglaó per sota del nivell del carrer, proporciona un generós espai d'arribada. Una finestra interior miri cap a l'espai de doble alçada (del soterrani) il·luminat zenitalment i unes portes ens porten a dos dormitoris-suite. La sala principal del primer pis és un espai de cinc costats, i aquí, la tensió geomètrica del lloc pot notar-se per la línia en diagonal del cel ras i els plans inclinats que defineixen la xemeneia. Una forta llum de migdia entra per una petita i alta finestra. Al costat de la sala hi ha un tercer dormitori-suite i una escala de fusta cap a l'espai de l'altell a un costat i la cuina en l'altre. Aquesta última, un esglaó per sota de la sala, s'obre al pati el qual està envoltat per altes parets i observat pel perfil característic d'una coneguda casa catalogada. Per sobre de la cuina trobem el segon altell al qual s'accedeix per una escala de gat i una trapa. Aquí tenim una vista privilegiada sobre la badia, l'església, el mar i les muntanyes. Una escala de "volta" connecta els principals nivells i es perllonga cap a un "celler" de pedra amb una volta possiblement del segle XVIII, un traster i un espai de planta quadrada de doble alçada amb una dramàtica font de llum zenital.
 
Pocs materials han estat usats en el seu interior encara detallats amb pragmàtica utilitat i rigor conceptual. Els sòls són de mosaic hidràulic i en les dues "sales-hall" principals unes peces amb dibuix es disposen a manera de catifa central. El marbre blanc s'usa com a element de transició entre materials, com en ampits i contrapetja o com aplacats de protecció en llar de foc i cuina. Algunes parets es deixen de pedra vista i totes les altres tenen un acabat enguixat amb una lleugera textura i totes pintades de blanc. El encadellat de fusta dels altells aquesta pintat amb un color tènue, els marcs de les portes s'avancen sobre el pla de la paret evidenciant el seu gruix i els poms són de bronze patinat. Cortines de lli cru s'usen àmpliament per suavitzar l'acústica de les estades i dotar-los de privacitat i recolliment.
 
Aquesta casa de moltes estances, algunes sense programa definit, ha estat concebuda per donar resposta a l'ús compartit de dues famílies les que la usessin intermitentment al llarg de l'any. És una casa del que confortable i del temps de lleure que pretén participar de les idees del regionalisme crític explorat pel grup d'arquitectes que van treballar a Cadaqués entre 1950 i 1960, Coderch, Correa-Milà, i Harnden-Bombelli.
 
SERGISON BATES I LIEBMAN VILLAVECCHIA