CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues CAP Begues

CAP Begues

 

El projecte desenvolupa el programa d'un CAP de petites dimensions que, donada l'extensió del solar, es pot desenvolupar en una única planta.

Es planteja un edifici on el programa s’estructura de forma lineal, al llarg de la dimensió més llarga del solar disponible,  ja que aquest presenta un estrenyiment en la zona central degut a la presència d'una edificació privada preexistent.

La forma allargassada de l'edifici es trenca, tant en planta com a en secció, diferenciant un volum principal amb la totalitat dels espais pràctics del programa, del que sobresurt un cos més baix i més curt on s'ubiquen les dependències de l'administració i personal del centre.

El cos de l'edifici s'ajusta als límits de l'edificació que marca el planejament, alliberant però una part importat del solar per a jardí privat i aparcament en les parts laterals i posterior, mentre que per la façana principal es separa més enllà del gàlib obligatori per aconseguir un espai més ampli en el punt d'entrada al centre.

La forma prismàtica de l’edifici genera una estructura regular i unes solucions constructives de fàcil execució.

L’accés principal a l'edifici es situa en la part central de la façana al c. Ferran Muñoz, entrant frontalment a la recepció i punt d'atenció al públic. Al costat de la recepció es situa en els banys del públic.

A partir d'aquest punt central, es situen cap a un costat totes les sales d'espera i consultes, i cap a l'altre costat, la sala d'educació sanitària i, a través d'un passadís restringit, les dependències privades del centre: administració, personal, magatzems i vestidors i locals d’instal·lacions. Aquest passadís presenta una porta d’accés restringit, de forma que els espais de personal (sala de descans i lavabos) puguin ser utilitzats pel personal d’urgències (ambulància) sense que tinguin accés a la resta de l’edifici quan aquest no està en funcionament.

El desenvolupament del programa d'atenció comença amb les sales d'atenció continuada i medicina general, àrea de pediatria i finalment l'àrea polivalent, que incorpora les sales específiques per odontologia.

El projecte inclou la urbanització d'un aparcament dins del solar, tant per al públic en general com per al personal del centre, afegint també un espai específic per a l’ambulància de zona.

JOSEP M. JULIÀ