Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga Casa Jiménez de Parga

Casa Jiménez de Parga

Hi havia una afirmació inicial; pero el projecte va començar amb la negació d'aquest principi. I en aquesta negació es va trobar la llei que permetia avançar... fins que sorgia l'imperiosa necessitat de negar-la. No hi havia síntesi. En l'encontre vívid, no al laboratori, encara amb una realitat absurda, es va trobar la matemàtica d'un ordre, aquí  inusual.

 

La geometria final encobreix, per als esperits simpples, el que es evidència del drama de la gestació del projecte.

 

MORA-PIÑON-VIAPLANA