Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota Casa la Clota

Casa la Clota

Aquest projecte és el resultat d'unir dues edificacions preexistents al barri barceloní de la Clota. L'objecte de l'obra era la restauració i ampliació de les dues cases, situades entre mitgeres i de dues plantes cadascuna, per convertir-les en un únic habitatge amb un estudi biblioteca com a peça significativa. La intervenció va conservar l'estructura general d'un dels immobles, fins i tot l'escala d'accés al pis superior, encara que es va buidar l'entrebigat d'algunes estances. En aquesta zona es va desenvolupar el programa domèstic: a la planta baixa, la sala d'estar, el menjador i la cuina al fons; i a dalt, tres dormitoris.

L'actuació a l'altre habitatge va ser més dràstica: es van buidar parcialment el forjat i la coberta del centre de la planta i es van construir una passarel·la i un lluernari. Aquest element, suspès del sostre, permet l'entrada d'abundant llum zenital que inunda l'interior. La pintura blanca i un paviment a base de retalls de diferents fustes reforcen aquesta lluminositat. Per conservar l'esperit original de l'edificació, es van deixar parcialment vistos els sostres, les parets, les bigues i alguns fragments de diferents capes de pintura superposades al llarg del temps.

EMBT