Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs

Rehabilitació i Ampliació de les Escoles de Seròs

 

El projecte proposa la reforma i ampliació de l'edifici de les Escoles de Seròs per a allotjar el programa d'un IES i un CEIP, compartint el mateix solar.
 
L'actual escola roman com a edifici principal que dóna façana a la plaça i és on s'ubica el programa bàsic de l'IES. A l'extrem oposat del solar, es proposa una nova edificació que tanca la façana posterior i conté el programa del CEIP.
 
El terreny lliure limitat per aquests edificis es subdivideix en dues parts a partir de la col·locació d'una edificació central, que conté aquells usos que poden ser compartits per ambdós centres: el gimnàs i el menjador. Recolzada en un mur de contenció que acumula tot el desnivell del solar, provoca la fractura entre els dos patis, un a nivell de l'IES i l'altre abocat cap al CEIP. La coberta transitable d'aquestes dependències apareix com a ampliació del pati superior. Una teulada lleugera cobreix la sala principal del gimnàs.
 
El nou edifici del CEIP s'organitza en un volum força compacte que disposa aules a sud i usos complementaris a nord, al llarg d'un passadís longitudinal. Només les aules destinades a parvulari es diferencien de la resta de l'edifici. La seva forma individualitzada i singular defineix al mateix temps recintes exteriors entesos com a aules a l'aire lliure.
 
RAVETLLAT-RIBAS