Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@ Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@

Seu de Ràdio Nacional d'Espanya al 22@

 

L’edifici per a la nova seu de RNE a Barcelona pretén resoldre un programa bàsicament administratiu, però també de redacció i emissió de programes, en un volum de planta baixa i quatre plantes pis de geometria rectangular i diàfanes en tot el seu perímetre. S’ubica en una àrea destinada a equipament, dins una illa integrada a la zona de reconversió industrial del barri del Poble Nou, qualificada com a 22@.
 
Es planteja un edifici de planta rectangular amb un nucli de comunicacions verticals i serveis situat aproximadament al centre de la planta. Aquesta situació permet el màxim aprofitament de la superfície de façana. Aquest mateix nucli connecta amb la planta soterrani destinada bàsicament a aparcament de vehicules particulars i d’unitats mòbils, així com a altres dependències destinades a instal·lacions.
 
Per a les façanes s’ha pensat en un mòdul únic capaç de proporcionar gruix a la línia envolupant i així oferir la possibilitat d’incorporar elements de control solar a les façanes que ho requereixin. Aquest únic mòdul pretén resoldre la trobada amb les mampares de compartimentació del programa, la il·luminació natural de totes les dependències i també l’accés restringit a una passera de servei per a neteja i manteniment, que recorre perimetralment els quatre costats de l’edifici i actua alhora com a brise-soleil a les façanes on es requereix protecció solar.
 
L’estructura es planteja com una retícula de pilars de formigó de llums que van des dels 5,5m fins als 7,00 metres, i els forjats com a lloses massisses també de formigó. A l’interior d’aquesta trama apareix com a element fix el nucli de comunicacions que a través dels seus tancaments apantallats de formigó també col·labora a l’estabilitat de l’edifici. Aquest nucli queda envoltat pels serveis, dependències tècniques i patis d’instal·lacions, constituint una franja central al voltant de la qual es distribueix el programa, a través de mampares i elements col·locats en sec.
 
RAVETLLAT-RIBAS