Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües Jardí de la Torre de les Aigües

Jardí de la Torre de les Aigües

 

El projecte es plantejà com una operació pilot per transformar el primer interior d’illa de l’Eixample barceloní en un jardí públic.
 
L’illa objecte del projecte està situada entre els carrers Roger de Llúria, Roger de Flor, Consell de Cent i Diputació. En la part central d’aquesta illa existeix un manantial que havia estat explotat durant anys per una companyia subministradora d’aigua, a través de pous i d’un dipòsit situat sobre una torre d’obra vista, construïda a l’inici d’aquest segle. 
 
El projecte s’estructura amb una doble voluntat. D’una banda s’intenta dotar a la torre de contingut monumental, situant-la dintre d’un basament d’aigua que evoca el seu ús original. De l’altra, es proposa el tractament dels límits a través d’uns aplacats de trencadís de marbre que, amb un remat irregular, perden intensitat per fondre’s en l’alçat desordenat de les façanes interiors.
 
El caràcter intimista i secret del jardí s’accentua amb el tractament del paviment de totxo al sardinell, la plantació d’arbres de flor olorosa i la construcció d’una font, que transporta aigua a través d’uns canals construïts en un dels murs perimetrals i l’aboca finalment a l’estany.
 
RAVETLLAT-RIBAS