Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC) Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC)

Edifici Departamental C de l'ETSEIB (UPC)

 

El projecte aborda la construcció d’un nou edifici departamental per a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). El seu emplaçament concret és a la intersecció dels carrers Pau Gargallo i Pascual i Vila, allà on hi havia hagut el reactor nuclear amb finalitats acadèmiques “Argos”.
 
El nou edifici forma part del conjunt de petites edificacions que configuren l’alçat del carrer Pau Gargallo, perpendiculars a l’inici des del carrer Adolf Florensa, i paral·lels a la zona que ens ocupa. De fet la nova construcció fa mitgera amb l’edifici existent i configura el final d’aquesta successió de petits pavellons suportats visualment per un sòcol d’obra vista que ressegueix tota la longitud del carrer Pau Gargallo. L’actuació que es proposa reforça aquest concepte mantenint el basament d’obra vista.
 
El programa del nou edifici recull bàsicament laboratoris, tallers i despatxos per al personal docent de diferents departaments universitaris, i la nova seu del Centre de Recerca en Nanoenginyeria.
 
En quant a la seva configuració, l’edifici s’organitza estructuralment en dues crugies d’uns 10 i 6 metres respectivament amb pilars de formigó i forjats de prelloses també de formigó. La crugia de 10 metres conté el passadís central que permet una distribució raonable dels usos i enllaçar correctament amb l’edifici veí. A la crugia de 6 metres es disposa un nucli amb l’escala, l’ascensor, els lavabos i patis d’instal·lacions. Aquesta disposició permet  complir amb els requeriments de prevenció d’incendis i disposar d’un accés centralitzat que minimitza recorreguts. La disposició dels pilars a façana resseguint el nucli alliberen d’estructura l’interior de la planta afavorint una major flexibilitat de distribució.
 
La façana s’ha resolt amb un sistema de panells que es poden adaptar a les sol·licitacions del programa. Unes passeres lleugeres amb lames de vidre es superposen al perímetre per a permetre un correcte control del sol, facilitar la neteja i donar unitat al volum tot i permetent millor adequació de la façana interior.
 
RAVETLLAT-RIBAS