Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló

Reforma d'Habitatge al Carrer Rosselló

 

El projecte consisteix en una reforma integral d’un pis d’uns 100m2 situat a l’Eixample de Barcelona.

 

La seva geometria en planta respon a la tipologia de les construccions de l’Eixample, de crugies estructurals paral·leles a la façana i amb els espais compartimentats a banda i banda d’un llarg passadís. Alhora, però, també ve parcialment condicionada pel fet d’estar en un edifici en cantonada, que fa que l’espai de l’entrada estigui girat 45º respecte la resta del pis.

 

L’estratègia principal del projecte consisteix en utilitzar aquestes geometries diverses al nostre favor, per potenciar continuïtats visuals i una major amplitud, mitjançant la desfragmentació d’un espai excessivament compartimentat. S’eliminen envans (no es toquen en cap cas els murs portants) i es reagrupen els serveis al voltant d’un dels patis, de manera que s’aconsegueix una successió d’espais concatenats que aconsegueixen trencar la idea de passadís. Les necessitats del client i futur usuari, que viurà sol o en parella, influeixen en la presa de decisions: menys estances i més grans.

 

La presència dels elements constructius i els materials típics de l’habitatge de l’Eixample és especialment important per tal de mantenir el seu caràcter original. Es manté el fals sostre amb les cornises existents quan és possible, es restauren les balconeres de fusta originals. Es reciclen les finestres que s’han de canviar i les portes que ja no tenen ús en nous tancaments per al moble de l’entrada. Finalment, el terra original de rajola hidràulica, que ha estat cobert durant anys per un altre paviment ceràmic, es recupera i es recol.loca seguint noves pautes: es manté tal com estava a la sala i el menjador, mentre que a la resta d’espais nobles de la casa es combina amb un parquet de roure, creant alfombres que emmarquen àmbits habitables i suggereixen recorreguts.

 

Aquesta materialitat antiga es complementa amb mobles fets a mida, que amb les seves formes corbes demostren una autonomia respecte l’estructura original i acaben de dirigir a l’usuari pels espais. Es tracta de diverses taules fetes de fusta de teca reciclada i d’un gran moble situat a l’entrada que és per un costat estanteria per l’estudi i armari per l’entrada, i per l’altra serveix de vestidor del dormitori principal. La seva col.locació recalca la voluntat de fluïdesa de l’espai en no arribar al sostre, cosa que permet la continuïtat visual de l’estructura de revoltons ceràmics i bigues de fusta, que a la part de l’entrada es manté vista.

 

Laura Bonell