Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento Comportes d'Estany Gento

Comportes d'Estany Gento

La funció d'aquestes dues torres bessones, és la de regular la presa d'aigua que alimenta la Central Hidràulica Reversible de Sallente. A la part més alta d'ambdues torres hi ha instal.lats els quadres elèctrics i la sala de control.

 
Aquesta s'il.lumina a través d'una finestra amb forma de copa que està orientada envers l'estany. L'accés de persones a la sala de control es fa per una escala de cargol exterior, i l'accés de maquinaria o dels recanvis, per una possible reparació, es fa mitjançant un polipast que te el seu extrem, ocult i protegit per una protuberància que tenen les portes.
 
El pistó hidràulic que fa moure les comportes, emergeix per sobre de la coberta i està protegit per una carrosseria cilíndrica d'acer inoxidable.
 
CRISTIAN CIRICI - Studio PER