Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel' Escola 'L'Estel'

Escola 'L'Estel'

 

Tractant-se d'un edifici institucional a edificar en un barri molt mancat d'aquest tipus de construccions vàrem cercar, d'ençà el inici del projecte, que aquell ocupés bàsicament el xamfrà, donant l'especial valor emblemàtic que tenen els solars d'aquestes característiques, a la nostra ciutat. I no únicament el cos principal de l'edifici l'hem situat al xamfrà, sinó també l'accés al mateix.
 
En el tractament interior de l'escola, hem donat gairebé més importància a les arees de relació que no pas als espais més específics per l'ensenyament com són les aules, i per aquesta raó hem organitzat tot l'edifici a l'entorn d'un pati interior molt ben il.luminat zenitalment i envoltat per una mena de balconades que donen accés a les aules i que permeten la comunicació entre tots els alumnes de l'escola. La mateixa preocupació per la llum natural i la comunicació entre els alumnes ens ha portat a dissenyar la caixa de l'escala, que comunica verticalment tot l'edifici, com un espai també ben il.luminat zenitalment i amb un ampli ull d'escala que permeti el pas de la llum i una millor comunicació visual.
 
CIRICI&BASSÓ Arquitectura