Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau

Residència d'Estudiants de la UPC Felip Monlau

 

Es tracta d'un equipament destinat a residència d'estudiants amb 130 habitacions i serveis comuns.
 
L'edifici s'organitza a partir de dos blocs que segueixen les alineacions dels carrers contigus, tot conformant un gran espai intern, més ample que els carrers perimetrals. D'aquesta manera es disposa de quatre façanes allargades que permeten la ventilació a l'exterior de totes les cambres dels estudiants, amb aquesta configuració s’evita l’existència d’apartaments interiors.
 
Aquest buit es manifesta a l'exterior i ve remarcat per les dues cantonades vidrades que exposen la idea de comunicació permanent entre residents i l'entorn urbà.
 
L'edifici suporta la responsabilitat morfològica de constituir-se en la porta del Raval. D'aquí la intenció de fraccionar la façana que dona a la plaça de Sant Oleguer, matisant el canvi d'escala de l'edificació de l'Avinguda de les Drassanes i la pròpia de la Ciutat Vella. 
 
La façana està aplacada amb pedra calcària de diferents tonalitats. 
 
RAFAEL DE CÁCERES