Passeig del Moll de la Barceloneta Passeig del Moll de la Barceloneta Passeig del Moll de la Barceloneta Passeig del Moll de la Barceloneta Passeig del Moll de la Barceloneta Passeig del Moll de la Barceloneta Passeig del Moll de la Barceloneta

Passeig del Moll de la Barceloneta

 

El passeig del Moll de la Barceloneta al costat del Moll de la Fusta, materialitza la idea de corona perimetral que envolta el Port Vell com un element urbà a escala de la ciutat. El projecte s'ordena com un gran espai lineal mantenint la seva vocació de passeig lligat a la Barceloneta i el Port, i reforça el concepte d'espai buit en l'escala portuària.
 
Així, la vorera del costat de la Barceloneta s'amplia fins a 15 m. recuperant la configuració històrica del passeig, millorant la relació entre espai vianants i establiments comercials.
 
Sota la calçada es troba un aparcament subterrani.
 
La secció del passeig entre la calçada i l'aigua, reflecteix el canvi d'escala, una vorera d'onze metres es relaciona amb el costat de la Barceloneta mitjançant grups d'arbrat que trenquen les alineacions del carrer generant noves visuals cap als grans espais del passeig , que s'obren cap al port, pautats per grups de palmeres.
 
Als extrems se situen dues grans places lleugerament inclinades com a elements de transició respecte als edificis.
 
RAFAEL DE CÁCERES
OBRES RELACIONADES