Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació

Rehabilitació de l'Antiga Fàbrica de Gas per a Museu de l'Estampació

 

El projecte aborda la rehabilitació de l'antiga fàbrica del Gas, per situar el programa municipal de promoció econòmica i el Museu Municipal d'Estampació Tèxtil. 
 
El fet de preservar l'estructura de pavellons de l'antiga fàbrica va obligar a un cert fraccionament del programa. Les naus de l'entrada es van destinar a cobrir els objectius formatius lligats a la promoció social, i les altres dues naus al museu. El problema arquitectònic per aconseguir la unitat del museu, es va resoldre a través de la secció transversal. Aquesta va permetre establir un doble nexe entre les naus originals. Un, a nivell inferior, que recull la funció estricta de museu i l'altre, a nivell de la plaça, que facilita la relació visual entre ambdues naus. Els dobles espais que recorren longitudinalment les naus alberguen els accessos, a més d'oferir la il·luminació natural i la ventilació creuada del museu. La construcció del nivell inferior és de formigó vist en parets, sostres i escales, diferenciant-se de l'arquitectura de maó vist i tècniques tradicionals properes al llenguatge de l'antiga fàbrica. Amb la secció longitudinal i mitjançant un jardí- pati , el museu subterrani recupera la relació amb l'exterior i es comunica amb la plaça superior.
 
RAFAEL DE CÁCERES