Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona

Condicionament d'una Nau Industrial en desús, a Barcelona

Una antiga nau industrial caracteritzada per una estructura regular d'encavallades de fusta, passa a ser reutilitzada per a usos privats.

 

La superfície en planta de la nau (350 m2) i l'altura en el centre (7m) permeten condicionar la nau sense reblir ni la planta ni la secció, de manera que sempre sigui perceptible, (enfront de l'estructuració en quarts) la inicial i industrial escala de la nau, explicitada especialment per les encavallades de fusta. Conceptualment, és com si es considerés l'espai cobert de la nau com exterior i s'anessin condicionant parts d'ella, per fer-les habitables.

 

En planta deixant oberts espais que funcionin com exterior. En secció tancant els espais per sota de les encavallades de manera que aquestes romanguin com a referència original.

 

JOSEP LLINÀS