Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina Habitatges La Mina

Habitatges La Mina

El pla especial d’ordenació i millora del barri de La Mina, contempla la creació de petites illes d’habitatges i locals comercials, (70x70m) en el desenvolupament sud, possibilitant l’obertura del barri al mar, fins al carrer Llull.

L’illa objecte del treball és la Q (R14), amb volumetria específica amb configuració flexible que preveu un nombre màxim de 66 habitatges, locals comercials en planta baixa i una planta soterrada d’aparcament per 90 places, i que obliga a la creació de tres blocs amb alçades prefixades.

S’ha projectat un edifici al llarg del carrer Llull amb una alçada de planta mes 5, mes un “terminal” (amb façanes reculades), un edifici al C/ Neus Català de planta baixa mes quatre, i un tercer al C/ Rosalia de Castro planta baixa més quatre.

Les tipologies dels habitatges venien definides amb el nombre d’habitatges dels pisos, i la mida de les terrasses de cada habitatge 4,2 m², on hi donen la sala d’estar, la cuina i un dormitori. Les terrasses tenen una barana que transparenta visualment des de l’interior i a la vegada fa de para-sol.

Les sales d’estar tenen sempre dos obertures creuades que augmenten el seu confort.

Entre els tres blocs es crea un espai austerament urbanitzat, obert als veïns del barri.

Constructivament es proposa estructura de formigó mixta de pilars i façanes fetes in “situ” i forjats de lloses prefabricades de formigó.

Els tancaments exteriors estan realitzats amb façana ventilada de peces ceràmiques i els tancaments de les façanes són perfils metàl·lics galvanitzats col·locats mecànicament que suporten les baranes para-sol de xapa miniona d’alumini. 

La producció d’aigua calenta es fa a través de plaques solars situades a les cobertes.

 

Mora-Sanvisens Arquitectes