Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong Habitatges Can Llong

Habitatges Can Llong

Aquest projecte prové del resultat d’un concurs convocat per l’INCASOL per a construir habitatges de mitjana dimensió per a gent gran i  joves. Una de les condicions del concurs era la voluntat d’experimentació i innovació en el terreny de la construcció. Es va demanar que el projecte tingués el màxim d’unitats prefabricades, començant per la pròpia estructura. Per altre part, la volumetria del conjunt està molt determinada per ordenances del barri de Can Llong de Sabadell.

El conjunt de 70 habitatges de diferents dimensions, està format per dos blocs de set i cinc plantes units en planta baixa pels accessos als locals comercials, serveis comuns i aparcament. Creant una plaça per a l’ús veïnal. Les cobertes dels dos edificis conten petits espais coberts d’ús públic i per estendre la roba.

El conjunt es va projectar amb estructura prefabricada de formigó, forjats de lloses alveolars, tancaments interiors de cartró-guix, tancaments exteriors de plaques ceràmiques per crear una façana ventilada, les finestres, totes iguals, de xapa d’alumini i les baranes de miniona d’alumini perforada.

El projecte s’ha construït tal i com es va projectar exceptuant l’estructura que degut a la poca disposició de la indústria de la construcció es va considerar convenient retornar a una estructura in situ.

 

Mora-Sanvisens Arquitectes