Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República' Habitatges i Aparthotel 'La República'

Habitatges i Aparthotel 'La República'

Rehabilitació i ampliació de l’edifici “La República” amb la conservació de la façana històrica. La composició i volumetria del xamfrà en la façana es millora girant la mateixa composició arquitectònica pel carrer Pujades. El projecte inclou l’execució de tres plantes sota rasant per pàrquings i usos de l’aparthotel i tres plantes sobre rasant, destinades a habitatges i aparthotel. Al terrat hi ha un solàrium i una piscina.

 

MBM Arquitectes