Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal Hospital Comarcal

Hospital Comarcal

 

Les especials característiques dels terrenys en els que es va porjectar l’hospital varen condicionar el tipus d’edifici. En aquest cas, les recomanacions del programa funcional i les exigides pel lloc van incidir en la voluntat de fer un edifici extens i de poca alçada. L’edifici s’integra en el paisatge agrícola de l’altiplà sobre el riu Ebre i, visualment, a les restes de muralla que coronen la vila de Móra.
 
Les unitats d’hospitalització es van situar orientades a sud o a llevant, al voltant de patis enjardinats als quals s’hi accedeix a través de suaus rampes.
 
Els serveis (de bugaderia, cuina, calderes, etc.) es van ubicar a la façana nord, al voltant d’un pati de serveis tancat i al marge de la circulació general de l’hospital.
 
Per a la resta de serveis hospitalaris es va projectar un bloc compacte amb façana a ponent i un patis interiors. Aquest cos longitudinal de tres plantes es va encofrar i pintar de blanc, sent la façana urbana del conjunt. Les unitats d’infermeria es van revestir de maó, de manera que es dilueixen en els camps de cultiu contigus.
 
MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES Arquitectes
PREMIS
Premi FAD, Arquitectura (1988)