Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals Edifici per a Dependències Municipals

Edifici per a Dependències Municipals

L’edifici de dependències municipals està construït al casc antic del Masnou, entre carrerons i illes irregulars. La proposta redefineix l’emplaçament amb noves alçades i alineacions, en uns carrers de plataforma única amb prioritat pel vianant. L’edifici és de planta baixa, dos plantes pis i una planta soterrani. La pell, d’estucat a la cal, amb preponderància del massís respecte el buit, ajuda que l’edifici s’integri al lloc. L’espai es treballa amb un nucli central de serveis que organitza també l’estructura. A partir d’aquí la planta es considera lliure. L’escala, oberta, relaciona les diferents plantes i ens passeja per l’edifici.
 
ZFC arquitectes