Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó

Habitatges Eduard Conde - Vives i Tutó

Conjunt de 50 habitatges (100 - 150 m2), organitzats en dos edificis, articulats pel cos d'escala i ascensors, que s'obren a un jardí interior compartit a l'hora per un altre edifici del carrer Vives i Tutó. Un dels dos edificis s'organitza al llarg d'un passatge vidriat amb doble galeria d’accés als habitatges. L'altre, amb façana al carrer Eduard Conde, és una successió lineal d'apartaments que en contacte amb la mitjanera S, es desdobla en dos per mantenir la continuïtat amb l'edifici veí. L’accés es fa a través d'unes galeries obertes al jardí. Els habitatges són de dos plantes, subdividides cada una en dos plans a diferent nivell, amb el que la circulació vertical es fa en trams d'escala de molt poca longitud, creant una certa continuïtat quasi horitzontal. Els habitatges mes alts augmenten amb una tercera planta, subdividida en una habitació coberta i una terrassa a l'aire lliure.

 

MBM Arquitectes