Parròquia del Crist Redemptor Parròquia del Crist Redemptor Parròquia del Crist Redemptor Parròquia del Crist Redemptor Parròquia del Crist Redemptor Parròquia del Crist Redemptor Parròquia del Crist Redemptor

Parròquia del Crist Redemptor

Església annexa a un conjunt parroquial ja existent, situat en una trama urbanística uniforme d'illes tancades. La preocupació principal va ser la d'ubicar adequadament l'edifici perquè quedés integrat al seu entorn però, alhora, significat com a element de caràcter públic. Es va interrompre l'edificació contínua i l'església es va retirar de les alineacions per deixar un petit pati d'entrada, que la articulava amb els blocs residencials veïns i amb les dependències parroquials ja existents.
 
L'interior és un espai nítid i fàcilment llegible, sense teatralitats ni especificacions funcionals, amb una estructura d'encavallades de fusta com a únic element característic, que conserva algunes reminiscències de tipologies eclesials, alhora que s'expressa segons les formes tradicionals de les naus industrials més simples.
  
MBM Arquitectes