Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç Casa Sant Llorenç

Casa Sant Llorenç

La parcel·la es situa a les afores de Sant Llorenç de Morunys a “La Vall de Lord”. La casa de dues plantes i soterrani, aprofita la part més ampla de la zona edificable del solar. Dos volums encaixats a la topografia i girats l’un respecte de l’altre, es col·loquen sota una única coberta inclinada a dues aigües – de llosa de pissarra – que reemplaça el tradicional carener central per un gran aiguafons. Aquesta morfologia representa una aposta novedosa a l’entorn i confereix interés formal a més a més de ser pràctic: allarga l’assolejament a SE i SO, facilita la recollida d’aigües pluvials i permet ubicar dues terrasses tipus loggia que capten llum natural.

 

La distribució combina la riquesa d’espais amb les necessitats del client. Cada estança gaudeix d’il·luminació natural des de ben bé dues orientacions. La producció d’ACS i la calefacció per terra radiant utilitzen energia geotèrmica.

 

Les façanes exposades a les condicions climàtiques més adverses estan folrades amb parets de maçoneria de pedra; les més domèstiques i solejades estan estucades. Uns llenços de fusta contribueixen a la riquesa del conjunt.

 

LIEBMAN VILLAVECCHIA