CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell CAP Sabadell

CAP Sabadell

Aquest CAP se situa junt a un altra equipament municipal ja existent, acabant la façana nord de la Plaça Castelao. D’aquesta pren l’alineació i la volumetria general per generar un front coherent a l’espai públic, i reinterpretar el porxo de l’edifici existent en un gran voladís que facilita la relació entre l’interior i l’exterior i entre els dos equipaments.

 

Un objectiu del projecte era la definició del tipus organitzatiu estàndard  i aconseguir un model d’aplicació general. El programa es distribueix en dos plantes que corresponen a dos parts diferenciades en ús i caràcter: en la planta superior se situen totes les consultes i les zones d’espera; a la planta inferior se situen els accessos, les urgències i la resta del programa. Ambdues plantes poden funcionar independentment en horaris diferents.

 

La distribució regular de la planta superior es dinamitza i jerarquitza per la irrupció dels patis d’il·luminació i ventilació de la planta inferior i els nuclis verticals, de manera que es generen zones diferenciades que es corresponen amb les diferents especialitats mediques. Malgrat aquesta qualificació espacial de la planta, la transparència dels patis interiors permet la seva percepció global i facilita l’orientació dels usuaris.

 

ENRIC MASSIP-BOSCH