Exposició Exposició Exposició Exposició Exposició Exposició Exposició Exposició Exposició Exposició Exposició Exposició

Exposició "Fronteres" al CCCB

L'exposició va recollir diverses aproximacions a la noció de frontera i les seves diferents tipologies. Des de l'anàlisi social i geogràfic, però principalment també des de la fotografia i l'art, es va mostrar una panoràmica de diverses fronteres geopolítiques actuals. El material a exposar era molt divers, de formats diferents i tractant diferents parts del món en una sèrie d'àrees temàtiques que explicaven, des de diferents punts de vista, conflictes i / o relacions entre diversos territoris.

 

La nostra proposta insisteix en el tema principal de la frontera com a idea de límit. Es materialitza en un sol mur que amb els seus plecs genera àmbits diferents on exposar les diferents peces, i que es relaciona amb violència amb l'edifici preexistent, de la mateixa manera que una línia sobre la geografia natural és un acte d'imposició. Mentre l'espai al voltant és blanc, inclòs el sòl, la paret plegada és de color negre, i recull en tres diferents possibles posicions els elements de l'exposició: davant del límit, al límit i més enllà del límit.

 

Prenem aquesta ocasió com una oportunitat per experimentar alguns mecanismes propis de l'arquitectura, com són la mida o l'escala, per dotar cada àmbit expositiu d'una característica espacial pròpia que el relacioni amb el tema tractat. Així, per exemple, l'àmbit dedicat al Mur de Palestina és molt estret i opressiu, mentre que l'espai dedicat a la vall del Caixmir és ampli i profund. L'àmbit dedicat al poble romaní, en canvi, expressa la condició fugaç del seu deambular pel món, traspassant tot límit L'experiència física, corporal, de l'espectador es converteix així en part fonamental de l'exposició.

 

ENRIC MASSIP-BOSCH