Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre

Edifici d'Usos Mixtes a Volpelleres-Centre

Volpelleres és un barri de nova creació format al llarg d'un eix públic que, orientat cap al monestir de Sant Cugat i el casc antic de la ciutat, uneix el Centre Cívic de Can Canyameres amb la nova estació intermodal entre els ferrocarrils RENFE i FGC. En aquest punt, el planejament definia una illa complexa amb diversos edificis públics de programes diferents, reforçant així la seva centralitat a la nova zona urbana, que està formada bàsicament per blocs plurifamiliars aïllats sense cap altre programa que el residencial.

 

Vam entendre aquesta situació sota dos paràmetres principals: primer, com una oportunitat d'assajar la mescla d'usos en un sol organisme, construït de tal manera que reforcés el seu rol públic i respongués de la millor manera possible a la seva situació, molt visible des del nucli urbà; i segon, com una oportunitat de generar una experiència urbana equiparable a la de la ciutat consolidada, densa i diversa, de tal manera que l'edifici funciona com un àncora cívica en aquesta àrea tan difusa i monòtona.

 

Els volums amb els diferents usos se superposen i se solapen, i es creuen per una sèrie de circulacions que fan que aquesta massa construïda sigui permeable i la relacionen amb les diferents possibilitats d'accés des de l'exterior. Aquestes entrades se situen a diferents nivells assegurant la continuïtat entre l'espai públic exterior, que és bàsicament una forta pendent, i els patis interiors del conjunt.

 

Les façanes s'acaben amb un sol material, la xapa de zinc. Explorem les diferents possibilitats d'aquest element constructiu utilitzant-lo de diferents maneres i textures, sigui xapa llisa, corrugada de diferents ondulacions, o perforada. Així es reforça la unitat del conjunt, alhora que satisfan les diferents necessitats de cada programa. Tot i ser construït amb un sol material, l'experiència 'urbana' diversificada de Volpelleres-Oest es reforça també per la manera com aquestes diferents textures canvien el seu aspecte al llarg del dia o amb condicions de llum diferents.

 

En termes de sostenibilitat, l'edifici incorpora diversos criteris radicals tot i ser un edifici de baix cost, com correspon típicament a inversions públiques d'aquest tipus: tots els apartaments s'orienten a sud; es reutilitzen les aigües grises i la de pluja per alimentar els inodors i el reg de les cobertes verdes; i incorpora una planta de cogeneració parcialment alimentada amb plaques solars i que serveix als habitatges i a les oficines amb aigua freda i calenta, i amb electricitat, reforçant així també la idea de la unitat d'usos mixtes en un edifici únic.

 

ENRIC MASSIP-BOSCH