CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata CEIP Marta Mata

CEIP Marta Mata

El solar on s'ubica la nova escola Marta Mata remata una urbanització de recent creació i l'articula amb una zona d'habitatges unifamiliars consolidada i una zona industrial separada del nou centre docent per una zona verda. En aquesta posició, l'edifici se situa en relació a aquesta nova urbanització, seguint les seves directrius volumètriques i situant l'accés de primària com final de l'eix / rambla central definit en el planejament.

 

Aprofitant el desnivell del terreny, se separen els accessos de parvulari i primària. L'accés al parvulari se situa en la cota inferior, amb un accés directe als patis interiors oberts, i l'accés a primària se situa una planta per sobre, en relació amb un ampli espai obert al carrer. Aquesta disposició de volums i accessos ens permet organitzar el programa d'una manera molt compacta i que allibera al màxim el solar, no molt gran.

 

La planta de l'edifici és una revisió de l'esquema ja assajat en els instituts d'Artés o de Girona: un passadís central amb espais docents a banda i banda, i amb obertures que puntuen el recorregut, il·luminen i generen espais informals de relació.

 

Tota la construcció s'industrialitza buscant la màxima qualitat d' elaboració en taller de les peces, tant de l'estructura portant com els panells de façana. Aquesta característica ha permès que es construeixi el centre amb molta rapidesa i amb un millor control dels acabats. Els panells pesats de la façana són un disseny propi que millora la qualitat i el comportament d'aquest tipus d'elements. Les finestres i les proteccions solars són també elements complets industrialitzats que minimitzen els temps de posada en obra.

 

Els patis s'escalonen buscant adaptar-se el màxim possible a la topografia original, generant-se unes terrasses formades per grades i a les que s'accedeix per rampes. Aquestes terrasses es relacionen directament amb les cotes respectives de primària i infantil. La posició de les pistes i de l'edificació, tenen en compte l'ampliació prevista per a una fase posterior, que connecta amb l'edifici actual en el seu nucli de circulacions verticals.

 

ENRIC MASSIP-BOSCH