Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT Habitatges IT

Habitatges IT

La parcel·la d’aquests habitatges de promoció pública té forma d’L  i dóna a una plaça en una zona de nova creació feta d’edificis aïllats molt compactes i de volumetries tancades. L’entorn natural, en canvi, té perspectives obertes cap al mar, els boscos i el mateix poble de Tiana, a l’altra vessant de la vall. Va ser un propòsit inicial de la implantació del projecte l’aprofitar al màxim aquesta situació, mantenir al màxim les vistes a través de l’edifici i acordar els volums dels nous habitatges amb els existents per generar un front construït coherent.

 

La normativa fixava que la planta baixa s’havia de reservar per locals comercials, però es tracta avui d’un ús sense justificació per la posició perifèrica i suburbana del barri. Aprofitant aquesta circumstància, i per poder aconseguir la màxima lleugeresa del conjunt i mantenir les visuals a través de l’edifici, es deixa la planta baixa sense ocupar, d’aquesta manera no es realitzen excavacions per l’aparcament, que se situa parcialment sota un dels blocs elevats sobre pilotis. Només s’ubiquen els volums que contenen comptadors i serveis i les fileres de trasters assignats a cada pis.

 

Els edificis es basen en un esquema tipològic únic per les dues ales de l’edifici que serveix tant per l’orientació nord-sud com per l’ est-oest. La planta es forma al voltant d’una sala central, oberta i contínua, que dóna a dos fronts oposats, amb una terrassa en cada extrem. A ambdós costats d’aquest espai central se situa la resta del programa. Aquest sistema de crugia estreta ajuda també a fer l’edifici transparent, permetent la visió a través. Permet, per altra banda, viure les dos orientacions en diferents moments de l’any, aprofitant la seva situació d’assolellament o d’ombra.

 

ENRIC MASSIP-BOSCH