Botiga OMG BCN Botiga OMG BCN Botiga OMG BCN Botiga OMG BCN Botiga OMG BCN Botiga OMG BCN Botiga OMG BCN Botiga OMG BCN

Botiga OMG BCN

­Situat al barri de Santa Caterina, la tipologia de local en planta baixaque ens vàrem trobar no defugia d’un dels estàndards de la zona: alçada considerable, profunditat moderada i superfície reduïda compensada per un petit altell ocupant la meitat més profunda del local.

 

La finca, que data del 1900 i mostra al seu accés una porta modernista de fusta, està catalogada com a nivell C (béns d'interès urbanístic), cosa que dificulta qualsevol tipus d’intervenció que alteri el seu estat. Assolida aquesta limitació, les dels clients: un pressupost molt reduït i un calendari per a la redacció del projecte i l'execució de l'obra -encara més ajustat-de set setmanes.

 

La botiga, en un carrer turístic en puixança, està orientada a la promoció i venda de productes dissenyats i produïts per joves locals, alguns d’ells fent referència explícita a Barcelona, renovant i dignificant el terme ‘souvenir’. Actualment, aquest tipus de comerç es coneix com a concept store.

 

L’estratègia projectual va dirigida a optimitzar el volum existent, barrejant exposició i emmagatzematge, tot prescindint d’una estança exclusivament dedicada a magatzem.  D’altra banda, això ens va portar a minimitzar els espais de recorregut, a maximitzar les oportunitats en alçada i, finalment, a solucionar els diversos desnivells amb el mobiliari. La solució adoptada es fonamenta en quatre mobles integrats i fets a mida mitjançant panells OSB (contraxapats de virutes de fusta orientades) que compleixen una triple funció: exposar, enmagatzemar i dirigir els clients en el seu recorregut per la tenda, amb una geometria irregular i estrident expressa, que desvincula la rígida configuració del local de la dinàmica del nou ús.

 

moble A: Ocupa tota la longitud de l'espai principal, desdoblant-se per absorbir els desnivells de la planta baixa, impedint que la gent caigui. Sobre ell, un sistema modulat de guies metàl·liques inclinades cap a l'accés permet suportar les lleixes -de mòdul variable-i apropiar-se del mur principal del local, colocant-les de la manera més adient segons requeriments de temporada.

 

moble B: Genera l’espai principal d’aparador convencional, apropant-se agressivament cap a l'accés i absorbint, alhora, els volums de la caixa de comptadors de la finca i el de l’escala.

 

moble C: Mostrador encastat al mur, a manera de protuberància. Conté el joier, protegit per un vidre, que, il·luminat, fa alhora gran llanterna i que es transforma en moble prestatgeria, tot separant la part pública de la part privada de la tenda.

 

moble D: Situat en l'antic espai d'emmagatzematge annex al final del propi local, s’aprofita la separació necessària per a encabir el canviador per a ubicar una porta que es desplega i transforma en armari per a la neteja.

 

L’espai, canviat per aquests elements singulars, es complementa amb geometries pintades als diferents paraments per redefinir totalment la percepció del volum original. En aquest cas, s’ha pintat el sostre de blau marí per treure importància a unes bigues que s’havien de mantenir, sense pintar, en el seu estat original. Aquest blau alhora banya la part alta de les parets, amb traçats diagonals que desdibuixen l’espai. En taronja, s’ha pintat la sala annexa al fons del local, exercint com a reclam i procurant donar profunditat a la botiga.

 

La pavimentació de l'entrada al local i l’altell s’ha realitzat amb rotlle de cautxú color blau-cel, mentre que la resta, amb més contacte amb les humitats del terreny, s’ha resolt combinant panots de ciment tipus ‘Flor de Barcelona’ -dissenyats per Josep Puig i Cadafalch-amb panots llisos combinats a mode de grans catifes pètries.

 

Finalment, la ilumació s’ha resolt amb tires LED suspeses que s’adapten a les geometries donades i guien als clients en el seu recorregut. Presidint el doble espai principal, una gran làmpara formada per una estructura de perfils metàl·lics i tires LED units en un punt.

 

L’altell s’ha deixat lliure per a l’organització de tallers o petites exposicions temporals d’artistes locals, en espera d'instal·lar-hi, potser en un futur, un petit estudi.

 

AMOO