Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II Remodelació de l'antiga carretera Nacional II

Remodelació de l'antiga carretera Nacional II

La remodelació de l'antiga carretera N-11 al seu pas per Montgat ha tingut com a objecte transformar aquesta artèria que dividia la població en un carrer eminentment urbana. La intenció era donar una resposta a la situació de la via coherent amb la reducció de trànsit produïda per l'ús alternatiu de l'autopista C-31 i per la construcció, al voltant de Montgat, de noves infraestructures de connexió i enllaç amb el nucli urbà.
 
S'ha considerat primordial millorar la connectivitat, la relació i l'accessibilitat dels dos costats de la carretera, tant dels vianants com dels vehicles. Així mateix, era primordial integrar l'antiga carretera a la trama viària de Montgat i dotar-la de nous usos. L'àmbit de l'obra és el tram comprès entre el turó del Mar i la Riera de la Font.
 
El projecte executat ha consistit en la transformació de la secció transversal de la carretera en un bulevard. La secció tipus de 16 m es resol en una calçada de dos carrils de circulació, un en cada sentit, i dues àmplies voreres, tot i que asimètriques, una de 6 m i l'altra de 3,5 m, arbrades amb casuarines. Es creen nous passos de vianants amb semàfors i s'incorpora un carril bici de 2 ma la vorera del costat del mar.
 
Els marges de la renovada carretera deixaran de ser l'etern territori de frontera que divideix Montgat i per això s'ha optat per resoldre l'encreuament dels dos costats de la carretera amb les propostes següents:
 
- Creació d'una rotonda a la cruïlla amb l'avinguda del Turó per solucionar la continuïtat de pas dels vianants i els girs dels vehicles. Els illots, els paviments, les superfícies de gespa i els elements urbans qualifiquen i donen confort a aquest espai amb vistes al mar. Es completa amb un arbrat específic de pollancres i palmeres.
 
- Remodelació del carrer de les Escales i el talús del marge. Es creen nous recorreguts per millorar la permeabilitat transversal del teixit urbà en sentit mar-muntanya. La pronunciada pendent ha obligat a construir murs de contenció. La diferent inclinació dels murs de formigó armat o maçoneria expressa la resistència d'aquests materials i el diàleg amb la topografia, de manera que en algun moment els murs s'obstinen a créixer sortint d'entre els talussos per convertir-se en baranes, en miradors, en llocs comuns. Al costat de l'escola, un llarg banc lineal de fusta és el límit d'aquest carrer, mirant al mar.
 
- Reforma de les escales de l'església i del passatge doneu Pescadors per eliminar l'estret pas subterrani.
 
- Solució de la diferència de nivell entre la carretera i el carrer de la Riera de la Font amb rampes i murs que donen continuïtat, no només física sinó també visual, als talussos del carrer de les Escales. La il·luminació s'ha resolt amb columnes d'alumini amb projectors de diferent altura, específica per a cada espai. L'enllumenat de les escales consisteix en un tub lineal continu dibuixant una creu que situa l'església.
 
ANTONIO MONTES