Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria

Biblioteca, Auditori, Centre Cultural i Regidoria

L'edifici ha estat concebut com un contenidor multiusos i compacte que acull diverses funcions públiques complementàries, relacionades a través d'un únic vestíbul a triple alçada, que permet una comprensió ràpida del seu interior, i que conté les comunicacions verticals. L'edifici té un únic accés des de la plaça de la Cultura. Els accessos als diferents departaments són independents, de manera que l'edifici pot funcionar parcialment obert.
 
El volum compacte i horitzontal de l'edifici és un contrapunt respecte al context dels grans blocs de Bellvitge. Exteriorment, la façana principal, orientada al nord i de la gran plaça, és un mur cortina, amb vidres translúcids i transparents per establir una relació visual entre l'exterior i l'interior i permetre una òptima il·luminació natural. El gest suau dels dos plans inclinats, amb un gran plec, obre l'espai de la plaça i provoca el reflex del context i el cel d'una manera insòlita. La resta de façanes són de panells prefabricats de formigó. S'ha tingut especial cura en el disseny de les finestres per protegir la insolació directa mitjançant unes lames horitzontals fixes d'alumini. Les façanes interiors són de vidre i permeten que els diferents espais i activitats relacionades visualment entre si.
 
A l'oest de l'edifici, un volum més baix canvia l'escala de la volumetria i la caixa de l'edifici s'articula en una terrassa oberta al barri. Aquest volum sota integra la rampa d'accés a l'aparcament subterrani situat per sota de la plaça. Els usos que se li poden donar són biblioteca, auditori, centre cultural, regidoria i oficines municipals.
 
La biblioteca és el seu ús principal i ocupa les plantes baixa i primera. Té un únic accés des del vestíbul principal, i des d'allà un doble espai obert a la plaça relaciona els diferents àmbits. El funcionament de la biblioteca és independent de la resta de l'edifici i té les seves escales i el seu ascensor. A la planta baixa hi ha el fons general, l'hemeroteca, així com un espai especial per a la lectura relaxada. A la planta primera hi ha la part més especialitzada i la biblioteca infantil, separada de la resta; es pot accedir des de les dues a la terrassa situada a l'oest de l'edifici. La distribució del mobiliari ha pretès emfatitzar les qualitats espacials de la biblioteca. L'auditori està situat al costat sud de la planta baixa, en el fons del vestíbul, a una cota un metre més baixa que la resta de la planta per tal de guanyar en alçada. Destinada a sala polivalent, té el seu paviment pla, les cadires mòbils, la graderia retràctil i l'escenari desmuntable.
 
El centre cultural es situa a la segona planta, a la part oest, i consta de diferents aules, i tres d'elles es poden ajuntar formant una molt àmplia; totes estan agrupades al voltant d'un gran pati obert. un claustre, que dóna llum als passos d'accés i al vestíbul general. ·
 
La regidoria i les oficines municipals ocupen totes les plantes del costat est de l'edifici. Al soterrani hi ha una sala d'exposicions, relacionada visualment amb el vestíbul, a més de magatzems, vestuaris i sala de màquines.
 
JORDI HENRICH