Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà Rambla de Gavà

Rambla de Gavà

La rambla de Gavà. entre el carrer de Gaudí i la carretera C-245. té unes dimens1ones de 575 m de longitud i 20 d'ample. amb alguns trams més amplis com les places de Jaume Perich i de Josep Tarradellas. L'actuació ha consistit en la conversió completa de la rambla en zona de vianants per potenciar les seves qualitats urbanes, tant d'ús com paisatgístiques. Només els carrers que la travessen mantenen el trànsit de vehicles i s'ha regulat l'accés als aparcaments situats a la rambla amb pilons d'acer inoxidable.
 
El paviment s'ha unificat amb un sol material. pòrfir d'origen asiàtic de color granat, que es relaciona amb la memòria històrica de la pedra de Gavà. El paviment és de tamarío mitjà, de 20 cm d'ample. per fer-ho molt resistent a la compressió i la flexió. Al passeig central el gruix del paviment és de 6 cm i en els seus espais laterals és de 8.
 
S'ha treballat amb una secció topogràfica inherent al seu caràcter de rambla. encara que eliminant llots els desnivells. per fer-la completament accessible. Amb aquest tractament unitari del pla de suport i sense obstacles, la rambla adqu1ere noves dimensions molt més àmplies i es posa en relleu el context urbà edificat, així com els jardins de la torre Lluc. La disposició del paviment en filades paral·leles a l'eix del passeig central potencia la dimensió longitudinal.
 
S'ha mantingut l'arbrat característic de la rambla. els plàtans. renovant aquells exemplars en mal estat. El mobiliari i l'enllumenat. de caràcter sobri i funcional, potencien les qualitats espac1ales del passeig. Les columnes d'enllumenat són d'alumini anoditzat. Els bancs són del tipus Nu amb i sense respatller. Per a les terrasses. s'ha dissenyat un nou mobiliari unificat. amb para-sols de color cru i cadires i taules d'alumini, que contribuirà de manera important a la qualitat urbana i l'ordre de la nova rambla. En els carrers transversals, sense desnivells amb la rambla, es canalitza el trànsit mitjançant pals cilíndrics d'acer inoxidable.
 
L'actuació també ha contemplat la construcció d'una nova xarxa de clavegueram, de fibra òptica, i s'han enterrat i reconstruït tots els serveis. A la part superior de la rambla, s'ha renovat totalment la plaça de Batista i Roca i el carrer d'Antoni Gaudí. en la qual s'ha construït un aparcament subterrani que ha permès alliberar la rambla de la seva zona blava. La plaça, totalment integrada amb la rambla pel que fa a materials, és un gran pla de pòrfir que permet tot tipus d'activitats cíviques; la transició amb els perímetres, situats en diferents rasants, es produeix mitjançant talussos verds i diferents escales. Apareix també un mur en el límit amb la riera de Sant Llorenç. Tant els graons com el mur estan acabats en pòrfir i destaca el tall de Cisalla del costat vist de la pedra del mur.
 
JORDI HENRICH