Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

 

El recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent a nou illes de l’Eixample, està ocupat i dominat per les construccions realitzades a principis de segle per l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner.

 

En aquest recinte, el nou edifici completa arquitectònicament la parcel·la de forma quadrada en la que la direccionalitat d’un eix subratlla la diagonal i organitza un ordre intern, centrípet, al qual s’adossen les millors peces de l’antic hospital.

El nou Hospital de Sant Pau consta de dues zones clarament diferenciades. Una conté el programa destinat a serveis i l’altre ocupa la zona d’hospitalització. Aquestes dues zones estan unides per una “intermitja” que actua com a vestíbul de relació.

D’una banda, l’edifici ”gran”, el de serveis i consultes, dóna façana i es recolza al carrer Mas Casanovas assumint el paper d’edifici límit de la parcel·la. D’altra, la zona hospitalària es formalitza com a ”dits” d’una mà que s’introdueixen en l’espai verd que el separa de l’antic hospital.

 

Bonell i Gil Arquitectes + Josep Lluís Canosa + Francesc Rius