Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina Mercat de Santa Caterina

Mercat de Santa Caterina

Ciutat Vella, a diferència d'altres de Barcelona, és una ciutat completa ... Potser aquesta sigui la més clara qualitat dels centres històrics. A partir d'aquí tot es complica. El planejament existent no és capaç de gestionar la complexitat de la situació. I el planejament, en el seu desig d'eficàcia immediata, simplifica fins a límits insuportables les regles del joc.
 
1. El primer equívoc és que es pugui parlar de nou i vell. La forma construïda té una complexa relació amb el temps. Potser experimentar a casa de Mercaders cosa semblant a habitar - altra vegada- els mateixos llocs. Com si habitar no fos més que moure en el temps d'un lloc ...
El que ha aconseguit arribar fins avui és actual, útil, contemporani. I a més et permet tornar cap enrere en el temps per seguir endavant.
 
2. Un altre equívoc és el que defensa l'enderroc com l'única possibilitat de "solucionar" les coses. Al contrari.
Usar i tornar a utilitzar. És com pensar i repensar les coses. I l'arquitectura no és més que una manera de pensar sobre la realitat.
Així doncs les noves construccions es sobreposen a les existents. Es barregen, es confonen per a fer aparèixer aquest lloc amb les seves millors qualitats ... Així sembla lògic utilitzar termes com conglomerat, híbrid, etc ... Termes que intenten superar la dicotomia del blanc i negre.
 
3. La superposició dels diferents moments en el temps ofereixen l'espectacle de les possibilitats. Obren un lloc al joc de les variacions.
És difícil treure conclusions més enllà del més elemental que defineix unes mínimes condicions de vida. No obstant això, la força de les variacions constants sobre un lloc ens col·loquen en la línia de treball.
 
Repetir. Tornar a fer de nou. El projecte no ha d'insistir en un moment concret del temps, sinó instal·lar-s'hi.
El nostre projecte s'inicia amb la crítica al plantejament existent i proposa un model que permeti adaptar-se a la complexitat del lloc.
 
Una normativa que atengui alguna cosa més que l'amplada del carrer i l'alçada d'edificació.
 
Un primer esquema que permeti desenvolupar la complexitat de la ciutat i que respecti els compromisos públics adquirits.
 
Proposem un model on no sigui tan fàcil distingir entre rehabilitació i nova construcció.
 
On les places, el traçat continu de eixamplaments passa per sobre del carrer com a únic mecanisme urbà.
 
Es redueix el nombre de llocs de venda, racionalitzant els sistemes d'accessos i serveis. Aportant espai públic i densitat residencial. Desplacem la zona comercial cap a l'Avinguda Cambó, reduint la seva secció. obrint l'antiga construcció del Mercat cap a l'interior del barri de Santa Caterina.
 
EMBT