UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UPF (Universitat Pompeu Fabra)

UPF (Universitat Pompeu Fabra)

Rehabilitació d’una antiga caserna militar per a ubicar-hi un edifici universitari amb capacitat per a 3000 alumnes i 200 professors, Aquest és un dels edificis del campus de la Ciutadella del conjunt de la Universitat Pompeu Fabra implantada en diversos edificis escampats a Ciutat Vella.
 
L’edifici perimetral originari, es destina a aules serveis i deganat. Els dos cossos nous d’aules i departaments, ubicats al gran pati central, s’han tractat amb llenguatges actuals. L’aulari és un edifici paral·lelepipèdic d’estructura de formigó i façana de mur cortina molt llis i tens − sense elements metàl·lics a la vista − donant al pati. L’edifici de departaments, en contrast, és un prisma flotant amb acabat de façana de taulons de fusta, deixats de serra, i finestram lineal continu horitzontal interromput, cada dos departaments, per un plec sortint d’alumini blanc. El gran pati central esta cobert per una teulada en dents de serra, amb vidre al nord i constituirà l’espai privilegiat de vida col·lectiva dels estudiants.
 
MBM Arquitectes