CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)

CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)

El CCCB és producte de la rehabilitació parcial del conjunt arquitectònic de la Casa Provincial de Caritat, antic establiment benèfic destinat a l’hospici, creat l’any 1802 i que va funcionar com a tal fins l’any 1957. L’edifici actual es basa en l’adaptació de l’estructura original que envolta el gran pati central, conegut amb el nom de Pati de les Dones, estructurat en tres ales de cinc pisos d’alçada disposades en forma de lletra U. El nou projecte substituí l’ala nord per un cos prismàtic de 30 m d’alçada que conforma una espectacular façana vidrada que en la seva part més alta s’inclina sobre el pati a manera de voladís. Aquest nou element esdevé, amb el seu joc de reflexos, un mirall del paisatge i un privilegiat mirador sobre la ciutat, i al mateix temps funciona com a zona de trànsit (vestíbuls, ascensors, escales). 
 
La façana exterior del carrer de Montalegre i les tres façanes interiors del pati van ser restaurades, i es va recuperar la decoració d’esgrafiats i aplicacions de majòlica corresponent a la remodelació d’estil noucentista efectuada entre els anys 1926 i 1929. Pel que fa als elements estructurals característics de l’obra original, també s’han conservat les voltes de maó, les grans arcades i els pilars de carreus de pedra vista. El nou edifici disposa d’un total de 15.000 m2 dels quals 4.000 m2 estan destinats a sales d’exposició. Les actuals instal·lacions compten, també, amb tres aules, un auditori i espais polivalents com el vestíbul, el Pati de les Dones o la Sala Mirador. El CCCB va ser inaugurat oficialment al febrer del 1994.
 
 
 
CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
PREMIS
Premi FAD, Arquitectura (1993)