Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig Habitatges Carme - Roig

Habitatges Carme - Roig

Tot i que la planificació municipal permet ocupar la totalitat del solar (fins i tot, des de certes posicions, es considera obligatori), em resultava molt difícil proposar una edificació contínua, de 15 - 16 m d'alçada, en un carrer de 4 m d'ample. No tant per la qualitat dels habitatges resultants, si no pel que significava quant a renúncia d’incidir sobre l'ombrívol carrer Roig.

Augmentar la seva qualitat com a carrer, com a instrument de comunicació, era possible ja que disposàvem d'un front de gairebé 50 m de longitud.

 
El primer pas va ser obrir-lo en embut cap al carrer del Carme per així aprofitar l'activitat i la seva intensa vida urbana. Aquest canvi d'alineació que afecta la planta baixa (de 5,5 m d'alçada mitjana) permet, a més, la comunicació visual a través del carrer Roig, entre el carrer del Carme i el carrer Hospital.

Sobre aquesta nova alineació es disposen els habitatges agrupats en tres edificis gairebé exempts, que se situen basculant sobre la nova línia:

El de la cantonada Carme / Roig, recuperant l'embocadura original, el de més al fons del c / Roig, recolzant i reforçant la nova alineació, i el tercer, retardat i poc visible des del carrer, ajuda a obtenir el nombre d'habitatges mínim que necessitava Procivesa per fer viable la proposta.

Insistint en la voluntat d'afavorir les relacions entre carrer i cases, es disposen les sales d’estar en els angles buscant vistes longitudinals amb relació al c / Roig.

 

JOSEP LLINÀS

PREMIS
Premio Década, (2005)