Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí Habitatges Barri Gaudí

Habitatges Barri Gaudí

 

Els habitatges del Barri Gaudí es concentren en torres de vuit plantes comunicades entre si per construccions de quatre nivells que permeten la circulació de vianants entre els diferents edificis a través de les terrasses, sense necessitat de baixar al carrer. Els espais orientats a nord es destinen majoritàriament a les circulacions per reservar els espais més assolellats a l'allotjament, especialment a les sales d'estar, balcons i terrasses.
 
Es van establir diversos tipus d'habitatges amb mòduls de dos, tres i quatre dormitoris. La necessitat de diferents superfícies i la combinatòria de disposició dels habitatges entorn dels nuclis de connexió va conduir a la creació de vuit tipus diferents d'habitatges, aconseguint que mai hagués identitat entre habitatges contigus, ni tan sols verticalment.
 
El sistema constructiu és d'estructura de formigó i revestiment de maó. Les limitacions econòmiques i l'escassa tecnologia existent van impedir l'ús generalitzat de peces produïdes en sèrie, encara que els assajos efectuats es van jutjar com a molt positius i són clarament visibles en el resultat final.
 
RICARDO BOFILL-TALLER DE ARQUITECTURA