Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV

El Departament d’Universitats i Recerca ens va permetre utilitzar sistemes prefabricats de muntatge bàsicament en sec: estructura i panells de façana de formigó armat o pretensat fet a fàbrica. Pilars de secció única a tota l’alçada de l’edifici. Forjats de plaques alveolars pretensades de grans llums. Paraments de vidre continus de forjat a forjat encaixats entre canals. Divisions interiors de mampares. Instal·lacions a la vista.

 

La construcció és d’una concepció molt simple: una gran base rectangular en planta baixa, en la qual s’ubiquen les zones comunes, buidada en el centre per un seguit de patis. Dos cossos que sobresurten en els dos costats més llargs, un per a aules i l’altre per als seminaris i els despatxos.

 

PAU PÉREZ JOVÉ