Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus Crematori al Cementiri de Reus

Crematori al Cementiri de Reus

Concurs de propostes d’intervenció i futures previsions en el cementiri de Reus.

 

Es planteja la transformació del cementiri de Reus en un parc urbà, reordenant el sistema viari, les àrees dels serveis funeraris: tanatori, crematoris i sales polifuncionals.

 

Aquesta primera construcció, amb una sala i un forn crematori, correspon a una primera fase d’aquest projecte global.

 

Pantalles de formigó armat a tota l’alçada, incloent-hi els perfils metàl·lics de recolzament dels forjats intermedis. Un cop enllestides, muntatge dels forjats de plaques alveolars.

 

Els tancaments exteriors i interiors, els paviments i les divisòries són de fusta.

 

PAU PÉREZ JOVÉ