Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural Seu Central de Gas Natural

Seu Central de Gas Natural

El volum edificable, el caràcter singular d'aquest nou edifici i la seva relació amb la perifèria urbana fa que el nou edifici d'oficines de Gas Natural esdevingui membre de la família dels edificis contemporanis que han començat a aparèixer en l'horitzó de la ciutat .
 
No obstant això, aquest fet no vol dir que el nou edifici no tingui un clar desig de ser compatible amb el seu entorn urbà; la petita escala del barri de la Barceloneta, les cases dels voltants i el parc.
 
Compta amb la verticalitat d'una torre d'oficines, mentre que al mateix temps ofereix una entrada que mostra el seu caràcter representatiu amb una ràpida visió de l'interior .
 
És per això que hem fet una proposta on l'interès rau en la fragmentació del volum edificable en una sèrie de construccions que al final formen un volum unificat, que respon a diferents escales i en clara relació amb els edificis d'habitatges propers. Mitjançant la formació d'una gran porta que permet l'obertura del barri de la Barceloneta i un espai públic singular en relació amb la planta baixa, fins a formar un paisatge urbà de diferents dimensions...
 
El tractament de les façanes segueix un criteri similar... Una sèrie de grans finestrals creen interès en proximitat, mentre que un tractament volumètric indiferent protegeix l'edifici contra el sol i el soroll i mostra una sèrie de volums abstractes que el confonen amb els altres edificis al llarg de la perifèria.
 
EMBT Arquitectes