Biblioteca Central de Terrassa

La biblioteca central de Terrassa esta situada en un dels principals territoris en transformació de ciutat, ocupat en l’actualitat per petits habitatges unifamiliars i antics vapors. El conjunt reinterpreta les arquitectures industrials veïnes i s’insereix com una peça més d’aquest catàleg arquitectònic.

 

L’edifici dona façana al passeig de les lletres, i malgrat disposa d’obertures generoses que accetuen les visions creuades entre l’exteior i l’interior, es mostra poc acessible en el seu perímetre. Els espais es van descobrint de forma encadenada des de l’accés situat en l’interstici entre els dos cossos. El volum de major dimensió és el que acull, en planta baixa, la sala principal de lectura, mentre que el de menor dimensió els espais de lectura de diaris i revistes.

 

Un gran pati anglès lateral, permet situar part del programa en una cota inferior, on es troben la biblioteca infantil, el magatzem i la sala d‘actes.

 

L’edifici planteja dues seccions que, anàlogament als antics conjunts fabrils de l’entorn, en defineixen la geometria principal a grans trets. La coberta es desplega en trams corbs i proporciona unes condicions d’il·lumiació òptimes per al treball que es desenvolupa al seu interior. L’ordre pautat de l’estructura s’acaba confinant en dos volums que s’ajusten al perimetre trapezoidal del solar.

 

 

Manuel Julià - Arxius d'Arquitectura a Catalunya