Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park

Hotel Park

L’Hotel Park  es defineix per la singularitat del solar irregular on va ser construit. Sent un edifici a quatre vents, tres de les façanes de l’hotel donen a carrers molt estrets, de dimensions pròpies de la ciutat intramurs. Per contra, la quarta façana i per aquest motiu la principal, mira cap l’Avinguda del Marquès de l’Argentera, una de les més amples de la ciutat, tant en el moment de la seva construcció. Cal afegir a totes aquestes particularitats urbanístiques els condicionants del terreny en si: per una banda, travessant el solar, es trobava el canal del Rec Comtal; per l’altre, la composició poc consistent del sòl i un nivell freàtic molt proper a la superficie.
 
Aquests motius van ser decisius en l’elecció d’un sistema estructural mixt de murs de càrrega perimetrals i pilars. La composició de les façanes respon a la disposició de les habitacións i els diferents serveis de l’hotel, excepte en la façana principal, de només set metres d’ample, on s’obren balconades de banda a banda. El fet de no tancar aquests elements amb un mur lateral ajuda a diluir la sensació d’estretor del volum; també són particulars la continuitat de la barana, les bigues acartelades vistes o la lleugeresa de les mampares separadores. En paraules del propi Antoni de Moragas i Gallisà,  “es tracta d’un edifici corrent i sense cap pretensió, com han de ser els edificis que es fan cada dia”
 
El tractament dels materials canvia la seva escala en els baixos, amb atenció delicada al detall, que es transforma en comfort una vegada passem de la porta d’entrada. L’edifici va ser reformat al 1990 pel seu fill, el també arquitecte Antoni de Moragas i Spa.
 
Omar Ornaque - Arxius d'Arquitectura a Catalunya