Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà Habitatges Martí l'Humà

Habitatges Martí l'Humà

Conjunt de 175 habitatges (80 - 120 m2) agrupades en dos edificis paral·lels en una mansana d'un sector semiindustrial de l'eixample de Sabadell. Els dos edificis en corba, intenten resoldre com a forma urbana l'enllaç dels dos carrers existents i que tenen una clara significació en la xarxa viaria de Sabadell. Entre els dos edificis es reprodueix l'ambient de carrer, encara que reduït a us peatonal. Les últimes plantes de l'edifici exterior es mantenen a la línia de façana en la part que li correspon al carrer de més amplada, amb el qual no es perd la unitat visual de l'edifici, però s’adequa a les característiques dels dos sectors urbans.

 

MBM Arquitectes