Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER Fàbrica PIHER

Fàbrica PIHER

Conjunt fabril, destinat a la manufactura de productes electrònics, compost per dos edificis, un destinat a naus de treball i un altre a serveis complementaris. El primer és una successió de cobertes metàl·liques de gran pendent que permeten una il·luminació de Nord uniforme i que donen lloc a uns espais amplis per a albergar instal·lacions. Els murs perimetrals són trencats, responent a la forma angulosa de la coberta i permetent unes obertures al Sud que, sense modificar greument la il·luminació uniforme de Nord, donen unes referències de confort i alegria visual. Les oficines s'incorporen en aquest mateix espai, suprimint l'habitual dicotomia entre l'insuls edifici de tallers i l'aparatós edifici d'oficines que constitueix la incoherent estructura de tants conjunts industrials. Les naus de fabricació van ser enderrocades el 1970 i substituïdes per un altre edifici de major capacitat, i tot l’edifici de la fàbrica va ser desmantellat i traslladat a la ciutat de Tudela on va ser aixecat de nou per la mateixa companyia.

 

MBM Arquitectes

OBRES RELACIONADES