Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles Habitatges Canovelles

Habitatges Canovelles

 

Conjunt de vivendes de promoció privada amb normativa de ‘vivenda social’ (subvenció estatal) situat al límit dels casc urbà de Canovelles, amb una ordenació en blocs aïllats de tres plantes d’altura màxima.
 
El conjunt el formen dos grups de vivendes diferents situades en solars independents. Cadascuna d’aquestes dues tipologies de vivendes està organitzada amb tres mòduls d’encofrat túnel: unes en un sol nivell (3 dormitoris / 75m2 útils - 4 dormitoris / 85m2 útils) i les altres en tres nivells -triplex- (4 dormitoris / 94m2  útils).
 
La primera fase que es construí correspon a les vivendes en un sol nivell. Els blocs s’organitzen a partir d’un pas públic descobert que dona accés a les escales. Aquest pas s’aconsegueix en separar convenientment les vivendes oposades. A l’ambient del carrer interior arbrat hi contribueixen les jardineres de les vivendes de planta baixa i la reduïda altura dels blocs.
L’exterior del conjunt és de totxo. Els murs de formigó dels túnels prefabricats només apareixen en els punts on no és necessari l’aïllament tèrmic.
 
La segona fase de construcció el componen les vivendes en filera triplex.
La disposició dels blocs genera passos peatonals que queden a diferent nivell dels carrers de circulació i aparcament i donen accés a les entrades de les cases i els seus jardins, independentment.
 
El conjunt el completa un edifici comercial i tendes als baixos d’un dels blocs.
 
MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES Arquitectes