Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals Grup d'Apartaments al Golf de Pals

Grup d'Apartaments al Golf de Pals

Grup de 70 apartaments turístics (40, 67 i 90 m2) al costat del camp de golf que voreja la platja, dels quals només s’han realitzat 19, corresponent a un dels quatre edificis que es compon el conjunt. Aquests edificis s'ordenen perpendicularment a la zona de golf amb una disposició en planta rígida i blocada determinant una plaça central que es prolonga cap a les pistes. Cada bloc està penetrat longitudinalment per un carrer de vianants a diferents nivells, que dóna accés als apartaments, amb el que cada un té una relació directa amb l'exterior, com si es tractés d'una casa aïllada. La circulació rodada és subterrània en línia contínua, la qual cosa permet el pàrquing, l'accés directe a cada edifici i una comunicació de servei entre ells sense afectar la zona general enjardinada que queda així reservada a l'ús exclusiu de vianants. Els apartaments responen a tres únics tipus, que es col·loquen escalonadament perquè tots tinguin vistes al camp de golf i, en últim terme, a la mar. Les finestres són d'alumini, col·locades en el mateix parament de la façana. Els balcons amb marcs i fulles de fusta queden, en canvi, enfonsats. El color general és marró rosat, excepte la zona profunda de balcons i el seu entorn immediat del parament de façana que, seguint una vella tradició local, és de color blanc.

MBM Arquitectes