Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau Escola Thau

Escola Thau

Construcció d'una escola de nova planta per a 1400 alumnes de parvulari, primària i secundària i batxillerat. La forma dels dos edificis - un per parvulari i primària i un altre per secundària i batxillerat - va ser determinada abans de l'estudi detallat de la distribució d'espais, tractant-los com uns “contenidors” en els què la manca de qualificació espacial donés una gran llibertat a la pedagogia, ja que els seus mètodes canvien més ràpidament  que la consistència física de l’edifici. Els dos blocs es van col·locar tenint en compte les especials condicions topogràfiques del terreny, i entre ells, hi ha un amfiteatre que serveix d'unió i d'aglutinant de la vida col·lectiva de l'escola.
 
MBM Arquitectes