Habitatges Johann Sebastian Bach 28 Habitatges Johann Sebastian Bach 28 Habitatges Johann Sebastian Bach 28 Habitatges Johann Sebastian Bach 28 Habitatges Johann Sebastian Bach 28 Habitatges Johann Sebastian Bach 28 Habitatges Johann Sebastian Bach 28 Habitatges Johann Sebastian Bach 28

Habitatges Johann Sebastian Bach 28

Una original solució al problema de construcció d'habitatges entre mitgeres, molt comú a Barcelona. El solar, situat a prop de la cantonada amb el carrer Calvet, té una comunicació extremadament reduïda amb el pati interior de l'illa i, per tant, escasses possibilitats d'il·luminació natural i ventilació posterior. Es va decidir la creació d'un pati interior propi per a l'habitatge, orientat cap al punt de contacte amb el pati d'illa. El pati es configura com un espai comú per als habitatges que proporciona il·luminació a l'escala, als habitatges i al hall d'entrada. Amb la disposició asimètrica d'aquest pati, va haver de treballar en profunditat en la distribució de cada habitatge, assegurant la seva privacitat tot i l'alta proporció d'espai destinat a ús comunitari.

 

RICARDO BOFILL - TALLER DE ARQUITECTURA