Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars Habitatges Pallars

Habitatges Pallars

Es tractava de projectar i construir un grup de cases molt econòmiques, partint sempre de la realitat estricta dels anys 50, és a dir, acceptant –i aprofitant—els baixos nivells de les tècniques i els oficis de la construcció, la neutralitat expressiva de l’urbanisme, l’escàs poder social i econòmic dels usuaris recent immigrants amb estàndards baixos de confortabilitat, uns preus de lloguer condicionats als sous que els usuaris cobraven a la fàbrica promotora de l’operació. Es tractava, sobretot, de no fer volar coloms amb la idea de què la solució de l’habitatge popular en massa obligava inventar noves tipologies de mòdul i d’agregació i nous sistemes de construcció enfocats cap a utopies de la industrialització. Murs de carga construïts amb maó, finestres de llums petites, concentració de serveis, cobertes inclinades de teula, escales amb murs continus i lloses de formigó. Forma urbana amb mansana tancada i edificació continua. En general, serveis mínims, menys del què avui obliguen la major part de normatives. En resum: una arquitectura pobra que utilitza la pobresa per obrir una nova línia estètica i per afirmar amb to contestatari que les urgències socials si no tenen un aparell d’investigació al seu servei (car i ple de dificultats) només poden trobar solucions provisionals en la utilització de paisatges i continguts –urbans o suburbans—que, si parléssim en termes operístics, gairebé en podríem dir “veristes”.

MBM Arquitectes

PREMIS
Premi FAD, Arquitectura (1959)